ต้านโคโรน่าด้วยกล้วย Covid-19

ต้านโคโรน่าด้วยกล้วย Covid-19

ประโยชน์จากสมุนไพรใกล้ตัว จากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของมหาวัทยาลัยควีนแลนด์แห่งประเทศออสเตรเลีย ได้พยายามค้นคว้าวิธีต่อสู้กับโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ 2019 ที่ผ่านผ่าน ค้นพบว่า กล้วยหอม ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีทุกพื้นที่ทั่วโลกและหาง่าย กล้วยหอมยังอุดมไปด้วยวิตามินซี บี-6...