นวดทุยหนา

นวดทุยหนา

ทุยหนา คือการใช้วิธีการนวดโดยเฉพาะในจุดตำแหน่งบนร่างกายหรือขยับร่างกายบางส่วนในการป้องกันและรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ    หรือเรียกง่ายๆว่า การนวด ทุยหนา (หรือการนวด)  ปฏิบัติตามทฤษฎีการแพทย์แผนโบราณจีน และหลักการการวิเคราะห์  โดยไม่ต้อง รับประทานยา  ไม่มีผลข้างเคียง ...
นวดหินร้อน

นวดหินร้อน

นวดหินร้อน การนวดบำบัดด้วยหินร้อน คือ ?(Hot Stone หรือ Hot Stone Therapy) การนวดบำบัดด้วยหิน  เป็นศาสตร์โบราณที่มีนานนับพัน ๆ ปี โดยมีหลักฐานหลายแห่งในการนำหินมาใช้ในการรักษา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วยหินโดยใช้วิธีการง่าย ๆ...
กัวซา

กัวซา

กัวซา กัวซาบำบัด หมายถึง การบำบัดด้วยการกวาดหรือขูดลงบนผิวหนังเพื่อหาพิษและโรคที่แอบแฝงอยู่ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย โดยผู้ที่มีพิษจะมีอาการเป็นเม็ดสีแดงๆ หรือม่วงคล้ำบนผิวหนัง “กัวซา” คือหนึ่งในภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านของจีน ที่ตกทอดมาตั้งแต่โบราณ...
ครอบแก้ว

ครอบแก้ว

ครอบแก้ว ครอบแก้ว เป็นวิธีการรักษาแบบโบราณมีมานานนับพันปี โดยใช้หลักการธรรมชาติ ไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมี เป็นการรักษาโดยมุ่งเน้นให้ร่างกายมีการปรับตัวได้เอง สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นเอง โดยแพทย์จะวินิจฉัยเลือกจุดที่เหมาะสม...
ฝังเข็ม

ฝังเข็ม

ฝังเข็ม   ฝังเข็ม เป็นศาสตร์หนึ่งในทางการแพทย์แผนจีนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะเป็นการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกที่ปลอดภัย และเห็นผลได้อย่างชัดเจน มั่นใจได้ว่าจะบรรเทาอาการปวดได้ และลดอาการอักเสบ คลายกล้ามเนื้อได้ดีอีกวิธีหนึ่ง...