เวลาของปอด

เวลาของปอด

นาฬิกาชีวิต : เวลาของ ปอด 03.00 – 05.00 น. July 3, 2015 | paichao เวลา 03.00 – 05.00 เป็นช่วงเวลาของ “ปอด” หน้าที่ของปอด ในทางการแพทย์แผนจีน ปอด มีหน้าที่สนองลมปราณและควบคุมการหายใจ ในทางการแพทย์แผนจีน “ปอด” ยังเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ เช่น ขน ผิวหนัง ระบบขับถ่าย...
เวลาของตับ

เวลาของตับ

นาฬิกาชีวิต : เวลาของ ตับ 01.00 – 03.00 น. เวลา 01.00 – 03.00 เป็นช่วงเวลาของ “ตับ” หน้าที่ของตับ ในทางการแพทย์แผนจีน ในศาสตร์การแพทย์แผนจีนนั้น “ตับ” เป็นอวัยวะที่สำคัญยิ่งในการดูแลสารจำเป็นต่างๆในร่างกายให้ไหลเวียนได้เป็นปกติ “ตับ” ทำหน้าที่การดูแลการระบาย รวมถึง...
หยินหยาง กับระบบในร่างกาย (นาฬิกาชีวิต)

หยินหยาง กับระบบในร่างกาย (นาฬิกาชีวิต)

ร่างกาย ทำงานเป็นเวลา คุณเคยสังเกตไหมว่า ทำไมร่างกายคนเราถึงทำงานได้เป็นเวลาคล้ายกับมีโปรแกรมตั้งเวลาเอาไว้???? นั่นเพราะร่างกายของมนุษย์มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ แสงแดด ความมืด ความร้อน ความเย็น ฯลฯ ย่อมส่งผลกับร่างกายของมนุษย์ตามท้องถิ่นนั้นๆเสมอ...
ตารางเวลาชีวิต (นาฬิกาชีวิต)

ตารางเวลาชีวิต (นาฬิกาชีวิต)

นาฬิกาชีวิต คือตารางการทำงานของอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกายของคนเราในแต่ละช่วงเวลา ที่ ไป๋เฉ่า สหคลินิก คัดมาจากศาสตร์การแพทย์แผนจีน อันเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เป็นการสรุปการทำงานของอวัยวะหลักและเส้นลมปราณทั้ง 12 ตามเวลาใน 1 วัน...