นวดหินร้อน

นวดหินร้อน

นวดหินร้อน การนวดบำบัดด้วยหินร้อน คือ ?(Hot Stone หรือ Hot Stone Therapy) การนวดบำบัดด้วยหิน  เป็นศาสตร์โบราณที่มีนานนับพัน ๆ ปี โดยมีหลักฐานหลายแห่งในการนำหินมาใช้ในการรักษา ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายเรื่องการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ด้วยหินโดยใช้วิธีการง่าย ๆ...