ตารางเวลาชีวิต (นาฬิกาชีวิต)

ตารางเวลาชีวิต (นาฬิกาชีวิต)

นาฬิกาชีวิต คือตารางการทำงานของอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกายของคนเราในแต่ละช่วงเวลา ที่ ไป๋เฉ่า สหคลินิก คัดมาจากศาสตร์การแพทย์แผนจีน อันเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เป็นการสรุปการทำงานของอวัยวะหลักและเส้นลมปราณทั้ง 12 ตามเวลาใน 1 วัน...