รักษากระ รักษาฝ้า

รักษากระ รักษาฝ้า

ฝังเข็ม กระ ฝ้า กระ ฝ้า กระ ฝ้า เป็นริ้วรอยที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ โดยมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ทั้งนี้ทุกๆทฤษฎียืนยันตรงกันแบ่งเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆดังนี้ แสงแดด : แสงแดดมีส่วนสำคัญมากต่อริ้วรอย ที่เกิดขึ้นกับผิว ของเสียภายใน : เกิดจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดี...