หูอื้อ หูตึง หูดับ มีเสียงในหู

หูอื้อ หูตึง หูดับ มีเสียงในหู

หูอื้อ หูตึง หูดับ มีเสียงในหู หมายถึง ภาวะความสามารถในการได้ยินเสียงผิดปกติไป โดยอาจจะเป็นแค่อาการใดอาการหนึ่งหรือเป็นพร้อมกัน ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนเชื่อว่าอวัยวะภายในที่เกี่ยวกับการได้ยินนั้นอยู่ที่ไตของแต่ละคนนั่นเอง หูอื้อ หูตึง หูดับ มีเสียงในหู...