เพิ่มความสูง

เพิ่มความสูง

ฝังเข็ม เพิ่มความสูง การ ฝังเข็ม เพิ่มความสูง เป็นการฝังเข็มผ่านจุดบนเส้นลมปราณเพื่อปรับสมดุลของอวัยวะในร่างกาย ช่วยปรับระดับฮอร์โมนและเซลล์ที่ใช้ในการเจริญเติบโตของไขกระดูก โดยจะฝังเข็มบำรุงอวัยวะดังนี้ บำรุงม้าม : เพื่อเพิ่มพลังชี่ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ บำรุงไต :...