หยินหยาง กับระบบในร่างกาย (นาฬิกาชีวิต)

หยินหยาง กับระบบในร่างกาย (นาฬิกาชีวิต)

ร่างกาย ทำงานเป็นเวลา คุณเคยสังเกตไหมว่า ทำไมร่างกายคนเราถึงทำงานได้เป็นเวลาคล้ายกับมีโปรแกรมตั้งเวลาเอาไว้???? นั่นเพราะร่างกายของมนุษย์มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ แสงแดด ความมืด ความร้อน ความเย็น ฯลฯ ย่อมส่งผลกับร่างกายของมนุษย์ตามท้องถิ่นนั้นๆเสมอ...