ฝังเข็ม สามารถรักษาอาการต่างๆได้เป็นอย่างดี ในปี 2003 องค์การอนามัยโลก หรือWorld Health Organization (WHO) และ National Institutes of Health (NIH) ได้เผยแพร่รายงานที่เรียกว่า “Acupunture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials.” ด้านล่างนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานดังกล่าว

WHO & Acupuncture

WHO & Acupuncture

หมายเหตุ:

 1. เอกสารต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ทางไป๋เฉ่า สหคลินิก แปลเป็นภาษาไทยเพื่อใช้อ้างอิงภายในคลินิกเท่านั้น ทางคลินิกไม่รับรองชื่อโรคภาษาไทย ท่านควรใช้ศัพท์เฉพาะทางในการสื่อสารกับแพทย์เท่านั้
 2. เนื้อหา คัดลอกจากหนังสือ Acupunture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials. บทที่ 3 หน้า 23-26

บทที่ 3 Diseases and disorders that can be treated with acupuncture

บทที่ 3 โรค และอาการผิดปกติ ที่สามารถรักษา หรือบรรเทา ได้ด้วยการฝังเข็ม

The diseases or disorders for which acupuncture therapy has been tested in controlled clinical trials reported in the recent literature can be classified into four categories as shown below.

การฝังเข็มรักษาโรคหรืออาการที่ได้รับการทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง แบบควบคุมทางคลินิก ได้รายงานผลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. Diseases, symptoms or conditions for which acupuncture has been proved-through controlled trials-to be an effective treatment: โรค อาการ หรือสภาวะที่การรักษาด้วยการฝังเข็มให้ผลเป็นอย่างดี
  • Adverse reactions to radiotherapy and/or chemotherapy ผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด/รังสีบำบัด
  • Allergic rhinitis (including hay fever) เยื่อจมูกอักเสบเหตุภูมิแพ้(รวมทั้งไข้ละอองฟาง)
  • Biliary colic อาการปวดถุงน้ำดี
  • Depression (including depressive neurosis and depression following stroke) ภาวะซึมเศร้า
  • Dysentery, acute bacillary โรคบิดไม่มีตัว
  • Dysmenorrhoea, primary ปวดระดูปฐมภูมิ
  • Epigastralgia, acute (in peptic ulcer, acute and chronic gastritis, and gastrospasm) ปวดยอดอก อาการปวดบริเวณใต้ลิ้นปี่
  • Facial pain (including craniomandibular disorders) ปวดบริเวณใบหน้า
  • Headache ปวดหัว ปวดศีรษะ
  • Hypertension, essential ความดันโลหิตสูง
  • Hypotension, primary ความดันโลหิตต่ำ ปฐมภูมิ
  • Induction of labour ปวดท้องคลอดบุตร
  • Knee pain ปวดเข่า
  • Leukopenia เม็ดเลือดขาวน้อยผิดปกติ
  • Low back pain ปวดหลังล่าง, ปวดหลังส่วนล่าง
  • Malposition of fetus, correction of การปรับท่าของทารกในครรภ์
  • Morning sickness แพ้ท้อง
  • Nausea and vomiting คลื่นไส้ อาเจียร
  • Neck pain ปวดคอ ปวดต้นคอ
  • Pain in dentistry ปวดฟัน ปวดช่องปาก (including dental pain and
  • temporomandibular dysfunction)
  • Periarthritis of shoulder การอักเสบรอบหัวไหล่
  • Postoperative pain ปวดนิ่ว
  • Renal colic ปวดหลังผ่าตัด
  • Rheumatoid arthritis ปวดข้อรูมาตอยด์
  • Sciatica ปวดประสาทไซแอติก
  • Sprain
  • Stroke โรคหลอดเลือดในสมอง
  • Tennis elbow
 1. Diseases, symptoms or conditions for which the therapeutic effect of acupuncture has been shown but for which further proof is needed: โรค อาการ หรือสภาวะที่การฝังเข็มให้ผลดี แต่ยังต้องได้รับการพิสูจน์ต่อไป
  • Abdominal pain ปวดท้อง (in acute gastroenteritis or due to gastrointestinal spasm)
  • Acne vulgaris สิว
  • Alcohol dependence and detoxification การติดเหล้า
  • Bell’s palsy อัมพาตครึ่งหน้า
  • Bronchial asthma หอบหืด
  • Cancer pain ปวด จากโรคมะเร็ง
  • Cardiac neurosis โรคหัวใจ
  • Cholecystitis, chronic, with acute exacerbation ถุงน้ำดีอักเสบเรื้อรังที่มีอาการกำเริบเฉียบพลัน
  • Cholelithiasis นิ่วในถุงน้ำดี
  • Competition stress syndrome โรคเครียด
  • Craniocerebral injury, closed
  • Diabetes mellitus, non-insulin-dependent เบาหวาน แบบไม่ขึ้นกับอินซูลิน
  • Earache ปวดหู
  • Epidemic haemorrhagic fever
  • Epistaxis, simple (without generalized or local disease)
  • Eye pain due to subconjunctival injection
  • Female infertility มีบุตรยาก ในเพศหญิง
  • Facial spasm หน้ากระตุก
  • Female urethral syndrome กลุ่มอาการของโรคท่อปัสสาวะ ในเพศหญิง
  • Fibromyalgia and fasciitis
  • Gastrokinetic disturbance ระบบทางเดินอาหารผิดปกติ
  • Gouty arthritis เกาต์
  • Hepatitis B virus carrier status พาหะ ไวรัสตับอักเสบ บี
  • Herpes zoster (human (alpha) herpesvirus 3) งูสวัด
  • Hyperlipaemia
  • Hypo-ovarianism
  • Insomnia นอนไม่หลับ
  • Labour pain กล้ามเนื้ออักเสบ จากการออกแรงหนัก
  • Lactation, deficiency แม่ไม่มีนมให้ลูก
  • Male sexual dysfunction, non-organic หย่อนสมรรถภาพทางเพศ ในเพศชาย แบบ Non-Organic
  • Ménière disease
  • Neuralgia, post-herpetic
  • Neurodermatitis
  • Obesity โรคอ้วน น้ำหนักเกิน
  • Opium, cocaine and heroin dependence อาการติดฝิ่น ติดโคเคน ติดเฮโรอีน
  • Osteoarthritis เข่าเสื่อม
  • Pain due to endoscopic examination ปวด จากการส่องกล้อง
  • Pain in thromboangiitis obliterans
  • Polycystic ovary syndrome (Stein-Leventhal syndrome) กลุ่มอาการรังไข่แบบ Polycystic (กลุ่มอาการ Stein-Leventhal)
  • Postextubation in children
  • Postoperative convalescence การพักฟื้นหลังผ่าตัด
  • Premenstrual syndrome
  • Prostatitis, chronic ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง
  • Pruritus คัน
  • Radicular and pseudoradicular pain syndrome
  • Raynaud syndrome, primary
  • Recurrent lower urinary-tract infection
  • Reflex sympathetic dystrophy
  • Retention of urine, traumatic
  • Schizophrenia โรคจิต
  • Sialism, drug-induced
  • Sjögren syndrome
  • Sore throat (including tonsillitis) เจ็บคอ ต่อมทอนซิลอักเสบ
  • Spine pain, acute ปวดกระดูกสันหลังเฉียบพลัน
  • Stiff neck คอเคล็ด
  • Temporomandibular joint dysfunction ข้อต่อผิดปกติ
  • Tietze syndrome
  • Tobacco dependence ติดบุหรี่
  • Tourette syndrome
  • Ulcerative colitis, chronic ลำไส้บวมเรื้อรัง
  • Urolithiasis
  • Vascular dementia
  • Whooping cough (pertussis) ไอกรน
 1. Diseases, symptoms or conditions for which there are only individual controlled trials reporting some therapeutic effects, but for which acupuncture is worth trying because treatment by conventional and other therapies is difficult: โรค อาการ หรือสภาวะ ที่การฝังเข็มให้ผลดีในบางบุคคล แต่ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าลอง เนื่องจากการรักษาด้วยหนทางอื่นทำได้ยาก
  • Chloasma เกลื้อน
  • Choroidopathy, central serous
  • Colour blindness ตาบอดสี
  • Deafness หูหนวก
  • Hypophrenia
  • Irritable colon syndrome
  • Neuropathic bladder in spinal cord injury กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เนื่องจากการบาดเจ็บจากกระดูกสันหลัง
  • Pulmonary heart disease, chronic
  • Small airway obstruction การอุดตันของทางเดินหายในขนาดเล็ก
 1. Diseases, symptoms or conditions for which acupuncture may be tried provided the practitioner has special modern medical knowledge and adequate monitoring equipment: โรค อาการ หรือสภาวะ ที่การฝังเข็มอาจให้ผลดี แต่ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน
  • Breathlessness in chronic obstructive pulmonary disease การไม่หายใจ เนื่องจากการอุดตันของปอด เรื้อรัง
  • Coma อาการโคม่า
  • Convulsions in infants การชักในทารกCoronary heart disease (angina pectoris)
  • Diarrhoea in infants and young children ท้องเสียในทารก หรือเด็กเล็ก
  • Encephalitis, viral, in children, late stage โรคไข้สมองอักเสบในเด็ก
  • Paralysis, progressive bulbar and pseudobulbar

อ้างอิง:

 1. http://digicollection.org/hss/en/d/Js4926e/5.html
 2. https://chiro.org/acupuncture/FULL/Acupuncture_WHO_2003.pdf